N bisirim deyib basinizi yormayin cox gozl yemkl qarsinizdayam

SandraboR 26/08/2020
<a href=https://xeyalemetbexde.azworlds.info/qpeko8mJl9PLk7U/n-bisirim-deyib-bas-n-z-yormay-n-cox-goz-l-yem-kl-qars-n-zdayam-.html><img src="https://i.ytimg.com/vi/wammeQ4og1Q/hqdefault.jpg"></a>

Nə bişirim deyib başınızı yormayın çox gözəl <a href=https://xeyalemetbexde.azworlds.info/qpeko8mJl9PLk7U/n-bisirim-deyib-bas-n-z-yormay-n-cox-goz-l-yem-kl-qars-n-zdayam-.html>yeməklə</a> qarşınızdayam👍😋

Novo comentário